• www.eiwest.com - वेबसाइट उद्घाटन
    शिक्षण मंत्री - मा. श्री. विनोद तावडे, शिक्षण सचिव - मा. श्री. नंद कुमार, शिक्षण निरीक्षक - मा. श्री. नितीन बच्छाव

न्यूज आणि सूचना

revised kward dcps 2012-13.pdf September 08 2020 13:38:52

revised kward dcps 2013-14.pdf September 08 2020 13:38:42

revised kward dcps 2014-15.pdf September 08 2020 13:37:23

revised kward dcps 2015-16.pdf September 08 2020 13:36:36

revised kward dcps 2016-17.pdf September 08 2020 13:32:58

revised kward dcps 2017-18.pdf September 08 2020 13:32:02

revised kward dcps 2018-19.pdf September 08 2020 10:34:06

Student Aadhar update 30.4.2020.pdf May 03 2020 10:52:37

kward dcps deducation 2012.13 to till 2015.16.xls March 05 2020 09:26:39

kward dcps deducation 2016.17 to till aug 2019 03.03.2020_2.xls March 05 2020 09:25:00

CLICK HERE FOR OLD AND MORE NEWS AND NOTIFICATIONS...

आमची प्रेरणा

मा. श्री. विनोद तावडे

मंत्री

शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्य

आमचे मार्गदर्शक

मा. श्री. नंद कुमार

(आय. ए. एस)

प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग